กล้องจุลทรรศน์ชนิดคอนโฟคอล พร้อมโปรแกรมประมวลผลภาพความเร็วสูงแบบ Lightning ยี่ห้อ ไลก้า รุ่น SP8 Lightning

Leica TCS SP8 Lightning เป็นนิยามใหม่ของการถ่ายภาพ Confocal โดยสามารถดึงรายละเอียดสูงสุดออกจากตัวอย่างได้สำหรับงานวิจับที่พร้อมสำหรับการยกระดับของการประมวลผลข้อมูลด้วย แพ็คเกจ LIGHTNING

LIGHTNING เป็นระบบประมวลผลอัตโนมัติ สำหรับการหารายละเอียดที่เล็กที่สุดจากภาพที่โดยปกติแล้วไม่สามารถมองเห็นได้ แก่นของเทคโนโลยีนี้คือ การใช้ระบบ Adative Deconvolution ซึ่งแตกต่างจาก Deconvolution มาตรฐานที่ใช้ค่าการทำงานค่าเดียวเพื่อประมวลผลภาพทั้งภาพ แต่ LIGHTNING ใช้การคำนวนเพื่อหาค่าการทำงานที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ของภาพ ซึ่งสามารถทำงานกับ Leica SP8 ได้อย่างสมบูรณ์ในการถ่ายภาพ Multicolor หรือ Z-Stack

เพียง 1 คลิกกับ LIGHTNING คุณจะได้

The SP8 LIGHTNING confocal microscope allows you to make proper and detailed observations of fast biological processes. Your experimental work will have the benefit of super-resolution, high-speed imaging, and the capability to image multiple fluorescent markers simultaneously.

Thanks to the exclusive detection concept of LIGHTNING, you can trace the dynamics of multiple molecules, even those expressed at low levels, simultaneously over long recording times in living specimens.

The SP8 LIGHTNING confocal microscope offers you the following performance advantages

The SP8 LIGHTNING confocal microscope opens up unique experimental options to inspire your research!

Confocal Laser Scanning Microscope SP8 LIGHTNING