ABOUT

HISTOCENTER

กิจกรรมของบริษัท ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์)มุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์กลางในการนำเสนอเทคโนโลยีสำหรับ งานทางด้านวิทยาศาสตร์และกลุ่มการแพทย์ เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านงานวิจัย งานวินิจฉัย และกลุ่มงานทางอุตสาหกรรม ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย โดยธุรกิจหลักของบริษัทจะเกี่ยวกับงาน ทางด้านกล้องจุลทรรศน์ครบวงจรรวมทั้งอุปกรณ์กล้องถ่ายภาพดิจิตอลและโปรแกรมประมวลผลภาพ เครื่องมืองานเตรียมตัวอย่างสำหรับกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำยาและสารเคมี สำหรับงานทางการแพทย์ และเครื่องมือในการวัดและวิเคราะห์ต่างๆ

ฐานลูกค้าหลักของบริษัท ครอบคลุมทั้งในส่วนภาครัฐ และเอกชน ซึ่งรวมถึง สถานพยาบาล ศูนย์บริการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาต่างๆ สถาบันวิจัย ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง งานบริการทางด้านสัตวแพทย์ โรงเรียน วิทยาลัย หน่วยงานราชการ และกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วประเทศไทยฝ่ายขายของบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะนำเสนอแนวความคิดใหม่ๆ นอกเหนือจากการขาย โดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

เพื่อค้นหาและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกเหนือจากการประเมินความต้องการของลูกค้าอย่างมืออาชีพแล้ว เรายังให้ความสำคัญแก่การจัดการทางด้านลูกค้าสัมพันธ์เพื่อมุ่งเน้นงานบริการหลังการขาย และเรายังมีการจัดสัมมนาและงานประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่ลูกค้าในปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ภายใต้หัวข้อต่างๆ เพื่อขยายขอบเขตความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้า และการประยุกต์ใช้ต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย

  • กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานด้าน Life science ชนิด Compound, Inverted และ Stereo Microscope ยี่ห้อ Leica
  • กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานด้านวัสดุศาสตร์ และโลหะวิทยา ชนิด Compound, Inverted และ Stereo Microscope ยี่ห้อ Leica
  • เครื่องมือสำหรับเตรียมตัวอย่างทางด้านจุลทรรศน์อิเล็คตรอน (EM) ยี่ห้อ Leica
  • เครื่องมือ, อุปกรณ์สิ้นเปลือง และน้ำยา Reagent สำหรับงานทางด้าน Histology ยี่ห้อ Leica
  • กล้องจุลทรรศน์, เครื่องมือ และอุปกรณ์สิ้นเปลือง สำหรับห้องปฏิบัติการ เลี้ยงตัวอ่อน (IVF) ยี่ห้อ Eppendorf
  • ใบมีดเพชรสังเคราะห์ สำหรับการตัดชิ้นเนื้อแบบบางพิเศษ ยี่ห้อ Diatome
  • เครื่องปั่นและย้อมตัวอย่าง ทางด้านเซลวิทยา หรือ Cytocentrifuge ยี่ห้อ Elitech
  • เครื่องมือและอุปกรณ์สิ้นเปลือง สำหรับการตรวจวิเคราะห์เซลล์ขั้นสูง ยี่ห้อ Ibidi

Certificate

UKAS-AND-ISO-9001-2015-RGB.jpg

บริการ

ตัวแทนจำหน่ายกล้องจุลทรรศน์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องมือแพทย์
ตัวแทนจำหน่ายกล้องจุลทรรศน์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องมือแพทย์
ตัวแทนจำหน่ายกล้องจุลทรรศน์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องมือแพทย์
ตัวแทนจำหน่ายกล้องจุลทรรศน์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องมือแพทย์
สำหรับงานบริการแล้ว เราไม่ได้เป็นเพียงผู้ขายสินค้าอย่างเดียวเท่านั่น แต่เรายังให้การสนับสนุน แก่ลูกค้าทางด้านงานบริการ ได้แก่การซ่อมแซมอุปกรณ์ด้วยอะไหล่แท้จากผู้ผลิต การรับประกันสินค้า และการซ่อมบำรุง มากไปกว่านั้นเราจะไม่มีการเรียกใช้งานบริการจากบริษัทภายนอก เนื่องจากเราเป็นผู้แทนโดยตรงแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ผ่านคนกลาง ฝ่ายซ่อมบำรุงจะมุ่งเน้น ความตรงต่อเวลา ความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริการบริษัทของเรา ยังเป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงทางด้านงานบริการ เนื่องจากเราไม่เพียงแต่จะสามารถทำการเปลี่ยน ชิ้นส่วนอะไหล่เท่านั้น เรายังสามารถซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เสียหายมากเกินกว่าที่ผู้แทน ในอุตสาหกรรมนี้จะสามารถทำได้ ด้วยวิศวกรผู้ชำนาญการที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ และได้รับการรับรองจากผู้ผลิตโดยตรง