Leica - STELLARIS 5 & STELLARIS 8 Confocal Microscope Platforms

Categories
Appliction
รหัสสินค้า
Leica - STELLARIS 5 & STELLARIS 8 Confocal Microscope Platforms
รายละเอียดสินค้าโดยย่อ

Leica - STELLARIS 5 & STELLARIS 8 Confocal Microscope Platforms

กล้องจุลทรรศน์ชนิดคอนโฟคอล ความละเอียดสูง ยี่ห้อ ไลก้า รุ่น Stellaris 5 และ Stellaris 8

Share:

DESCRIPTION

กล้องจุลทรรศน์ชนิดคอนโฟคอล ความละเอียดสูง ยี่ห้อ ไลก้า รุ่น Stellaris 5 และ Stellaris 8

เป็นกล้องจุลทรรศน์คอลโฟคอลรุ่นใหม่ล่าสุด จากไลก้า ประเทศเยอรมันนี ด้วย Stellaris เราใช้คอนเซ็ปว่า Re-imagined หมายถึงจินตนการถึงกล้องจุลทรรศน์แบบคอนโฟคอลใหม่ ซึ่งช่วยให้คุณขับเคลื่อนงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีก

คุณสมบัติพิเศษ

 1. Power เพื่อการมองเห็นที่มากขึ้น – มีการปรับปรุงคุณภาพที่สูงขึ้นอย่างมาก ช่วยให้คุณทดสอบสมมติฐานของคุณได้อย่างแม่นยำมากขึ้น ต้องขอบคุณการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องตรวจจับ Power HyD สิทธิบัตรจาก ไลก้าเท่านั้น ที่ช่วยปรับทางเดินลำแสงให้เหมาะสม และ White light Laser (WLL) สิทธิบัตรจากไลก้า รุ่นล่าสุด
 2. Potential ที่จะค้นพบสิ่งต่างๆ มากกว่าเดิมอย่างมหาศาลในมิติของการรับข้อมูลได้มากขึ้น จากตัวอย่างที่คุณใช้ทดสอบ
 3. TauSense สิทธิบัตรจากไลก้า ที่ช่วยให้คุณสามารถใช้ข้อมูลอายุการเรืองแสงเพื่อปรับปรุงคุณภาพของภาพ และเข้าถึงข้อมูลการเผาการเผาหลาญของเซลล์ – Metabolic Information และใช้ข้อมูลจากสัญญาณที่ทับซ้อนเพื่อปรับภาพให้ดียิ่งขึ้น
 4. Productivity ประสิทธิผลในการทำงานมากขึ้น โดยการปรับปรุงการตั้งค่าและการรับภาพของคุณด้วย อินเตอร์เฟซผู้ใช้อัจริยะ Image Compass เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากตัวอย่างของคุณ เพื่อเพิ่มการการทดลองด้านภาพจากการคลิดเพียงปุ่มเดียว

The POWER to see more

The Power HyD detector family provides higher photon detection efficiency (PDE)* extremely low dark noise, and sensitive spectral detection from 410 to 850 nm.

 • Enhanced image quality: STELLARIS provides an ideal combination of brightness, resolution and contrast.
 • Complete spectral freedom: Our next-generation White Light Lasers allow you to simultaneously use up to 8 single excitation lines from across the spectrum. Image more fluorophore combinations than with any other confocal platform and use more labels in parallel, expanding your options into the NIR range. 
 • Gentle Live Cell Imaging: Preserve your sample’s integrity and image for longer periods of time through efficient signal acquisition at the lowest required levels of illumination 

*2x higher Photon Detection Efficiency (PDE) compared to conventional multi-alkali Photomultiplier Tubes (PMT) and 3x higher in the extended red range.

Traditional ConfocalTraditional ConfocalSTELLARIS

STELLARIS

The POTENTIAL to discover more

STELLARIS unique TauSense technology allows you to extract an extra layer of information from every sample and increase the scientific impact of your research. TauSense is comprised of application-oriented imaging tools based on fluorescence lifetime that you can use to explore the function of molecules within the cellular context. 

 • TauContrast provides immediate access to functional information, such as metabolic status, pH, and ion concentration. 
 • TauGating improves the quality of your images by removing unwanted fluorescence contributions.
 • TauSeparation helps you expand the combination of fluorescent signals in your experiment beyond the spectral options.
 • TauInteraction provides straightforward detection and quantification of molecular interactions (e.g. protein-protein interaction).

Traditional ConfocalTraditional ConfocalSTELLARIS

STELLARIS

The PRODUCTIVITY to do more

Streamlined setup and acquisition: ImageCompass, the STELLARIS smart user interface, provides users with an easy and intuitive way to set up even the most complex experiments with just a few clicks.

 • Simply fast: Superb image quality in real time and at full speed with the LIGHTNING super-resolution, Dynamic Signal Enhancement (DSE), and the powerful AI feature AiviaMotion. 
 • Intuitive User Interface:  ImageCompass guides you from the experiment setup through acquisition. 
 • Optimize your experiment: Tools like LAS X Navigator are seamlessly integrated for straightforward imaging.
ImageCompass smart user interface. Set up of a multicolor experiment.

Image analysis for hidden insights

Aivia and LAS X, advanced image analysis software solutions from Leica Microsystems empower you to take your microscopy-based research to the next level.

By combining STELLARIS with Leica’s AI-driven image analysis software Aivia, you can gain meaningful insights from your microscopy imaging data through a wide range of machine learning and deep learning algorithms.

Image: The maturation states relate to distinct pH values, captured via a change in the fluorescence lifetime of the NIR stain using the TauSeparation tool available in TauSense. In this example, four stages are identified from early to late endosomes and lysosomes (cyan, yellow, magenta, red). The individual endosomes are identified and tracked using the Aivia 3D Object Tracking tool (color-coded spheres and traces). Aivia analysis returns relevant parameters for characterization of the endocytic pathway, e.g. path length, mean track velocity, mean diffusion coefficient, mean curvature.

IMAGE ANALYSIS SOLUTIONS

Endosome maturation in mammalian cells labeled with a NIR membrane stain, imaged @1 volume every 1.82s on a STELLARIS system.

Access data that matter

Get high-quality results faster with Autonomous Microscopy powered by Aivia.

 • The AI-based rare event detection workflow for life science on STELLARIS autonomously detects up to 90 % of rare events in biological samples.
 • Radically shorten the data acquisition time by up to 70 %, as objects of interest are exclusively identified and recorded. This exclusivity also saves you a big amount of space on your hard drive.
 • Spend less time at the microscope: The autonomous rare event detection workflow requires only a fraction of the time you would usually need.
 • Conduct experiments that were previously not possible due to time constraints and complexity with Autonomous Microscopy powered by Aivia.
Autonomous Microscopy powered by Aivia

Features & Modalities

 STELLARIS 5 delivers the very best of the Leica confocal platform. It is a powerful core system with integrated WLL, Acousto-Optical Beam Splitter (AOBS), and Power HyD S detectors.STELLARIS 8 offers all the benefits of the core system plus added functionality, thanks to an extended-spectrum WLL, specialized detector options, and access to dedicated modalities.
Detectors
Power HyD Sxx
Power HyD X, HyD Ro
Lasers
WLL 485 – 685 nmo
WLL 440 – 790 nmx
Back-to-light WLL serviceoo
Features
TauSenseox
ImageCompassxx
LIGHTNINGxx
Dynamic signal enhancementxx
AiviaMotionoo
Navigatorxx
Modalities
STEDo
DIVEo
FALCONo
DLSoo
CRSo

x = included, o = optional, – = not available

STELLARIS 5

STELLARIS 5 delivers the very best of our platform. It is a completely re-imagined core system that sets a new standard for confocal microscopy. It is the only confocal system with an integrated WLL, combined with our proprietary Acousto-Optical Beam Splitter (AOBS) and new Power HyD S detectors. Together with the new and unique TauSense technology, STELLARIS 5 sets a new standard for the quality of images and quantity of information generated. This perfected imaging performance is easily attainable thanks to the smart user interface, ImageCompass, which guides you through your experiment set up and acquisition in an easy and intuitive manner.

STELLARIS 8

STELLARIS 8 is a forward-looking system, offering all the benefits of the STELLARIS 5 core system plus added functionality thanks to an extended spectrum WLL and specialized detector options of the Power HyD family. This allows you to expand the range of confocal applications in your research. STELLARIS 8 can be combined with all Leica Microsystems modalities, including FAst Lifetime CONtrast (FALCON), Deep In Vivo Explorer (DIVE), STED, Digital Light Sheet (DLS) and CARS. STELLARIS 8 new features maximize the potential of these modalities and give you the power and potential to set new standards for research.