แหล่งกำเนิดแสงชนิด LED สำหรับกล้องจุลทรรศน์สเตริโอ สำหรับดูวัตถุที่คอนทราสต์ภาพต่างๆกัน ยี่ห้อ ไลก้า รุ่น LED5000 MCI

Multi-contrast illumination system with integrated arches for daylight quality Leica LED5000 MCI

The Leica LED5000 MCI, multi contrast illuminations system for the Leica M-series stereo microscopes, integrated with 3 illumination arches adjustable up to a 90° angle and Leica LAS software, allows true color reproduction of the specimen at all brightness levels without the yellow hue of halogen illumination and provides up to 50,000 hours of bright daylight quality, flicker free LED illumination, which is very comfortable for the eyes.

No additional white balance is necessary. Combined with Leica LAS software, the illumination becomes part of the automated system and illumination settings can be stored together with the image for easy reproducibility and higher throughput.

Daylight quality, 6500K color temperature illumination allows user to see structures in their true colors.

KEY FEATURES

Daylight quality

Daylight quality, true color reproduction – 5700K color temperature allows the user to see structures in their true colors without the yellow hue of halogen illumination.

LED illumination

LED illumination – provides up to 50,000 hours of continuous bright, daylight quality LED illumination, which is very comfortable for the eyes.

Leica LAS software integration

Leica LAS software integration – LED illumination combines with Leica LAS software and allows all settings including the illumination to be stored together with the image for fast, easy reproducibility of parameters.

3 LED’s arch illumination

3 LED’s arch illumination position –arches independently adjustable up to a 90° angle increases brightness level and reduces shadow, which is ideal for detection of fine scratches and dust particles.