ระบบกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์สำหรับการถ่ายภาพขั้นสูง LAS X Widefield Systems

The LAS X Widefield Systems เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ และการวิเคราะห์ต่าง ๆ เช่น การถ่ายภาพ live cell การถ่ายภาพหลายตำแหน่ง การถ่ายภาพ 3 มิติ หรือการทำ deconvolution โดยเป็นการรวมกันของทั้งฮาร์ทแวร์และซอฟท์แวร์ทำให้สามารถถ่ายภาพความเร็วสูง มีความน่าเชื่อถือ และสามารถนำไปวิเคราะห์ได้ โดย LAS X Widefield Systems รองรับการถ่ายภาพที่มีความไวสูงเช่น TIRF, Fura2, FRET SE, Screening, Ca2+ และ ratio imaging

The LAS X Widefield Systems are ideal for applications in fluorescence microscopy and image analysis including live cell time-lapse experiments, multi-positioning, z-stacking and deconvolution.

The versatile, fully integrated solutions offer harmony between hardware and software and combine the ultimate speed, reliability, and facilities for experiment designanalysis, and operational convenience.

For highly demanding applications, the LAS X Widefield Systems offers high-speed acquisition, TIRF, Fura2, FRET SE, Screening, Ca2+ and ratio imaging, and peripheral triggering.

The Leica LAS X Widefield System performs workflow-guided advanced image analysis and includes a full range of image enhancement tools.

KEY FEATURES

The Ease-of-use Software

The Ease-of-use Software

Manual and automated microscope users benefit from the ease-of-use of full software integration.

Immediate Feedback

Immediate Feedback

Immediate feedback on the experiment with online graph and online ratio image

Real Time Acquisition in 3D

Real Time Acquisition in 3D

The unique Super Z Galvo offers real-time acquisition in 3D.

Electronically Synchronized

Electronically Synchronized

The system components are electronically synchronized for fast image capture, which minimizes the effects of cell damage due to photo bleaching.

3D visualization in real time

3D visualization in real time

See more of the links you’ve been missing

Spend less time looking for the data you need. With LAS X Navigator, the struggle to orient your sample overview and find the part of your sample that you want to analyze is eliminated.
With the new GPU powered navigation tool that acts like a GPS for your cells, LAS X Navigator ensures that you always have a clear roadmap to brilliant data.