เครื่องทำแห้งที่จุดวิกฤตอัตโนมติ ยี่ห้อ ไลก้า รุ่น EM CPD300

ใช้ในการทำแห้งสำหรับตัวอย่างชีววิทยา เช่น เกษร พืช แมลง รวมทั้ง ตัวอย่างอุตสาหกรรม สำหรับ example MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) และสำหรับการวิเคราะห์ด้วย SEM สามารถเตรียได้ด้วย เครื่องทำแห้งที่จุดวิกฤตอัตโนมัติ Leica EM CPD300 ซึ่งเครื่องใช้ CO2 ต่ำ ใช้เวลาน้อย และมี filler ที่ใส่แทนบริเวณที่ว่าง นอกจากนั้นยังมีระบบรักษาความปลอดภัย โดยซอร์ฟแวร์ที่ตัดการทำงานได้ และถังแยกเก็บของเสีย

The procedure of critical point drying is an efficient method for drying delicate samples for SEM applications. It preserves the surface structure of a specimen which could otherwise be damaged due to surface tension when changing from the liquid to gaseous state. The Leica EM CPD300 critical point dryer dries biological specimens such as pollen, tissue, plants, insects, as well as industrial samples, like Micro Electro Mechanical Systems (MEMS) or Micro fluids and gels in a fully automated and controlled process. You can rely on the same high sample quality from every run.

For research use only

Automated Critical Point Dryer Leica EM CPD300

KEY FEATURES

High Sample Quality

Fully automated, reproducible and controlled processes ensure high sample quality every run.

Sample Holders

Wide variety of sample holders for all of your sample sizes

Safe and easy disposal of exchange fluid

Integrated liquid waste separator ensures safe and easy disposal of exchange fluid avoiding direct contract with user.