เครื่องเคลือบตัวอย่างภายใต้ระบบสูญญากาศต่ำสำหรับงานเตรียมตัวอย่างกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอน ยี่ห้อ ไลก้า  รุ่น Leica EM ACE200

ให้ผลลัพธ์ที่เป็นเนื้อเดียวกันและเป็นตัวนำไฟฟ้า ที่ถูกเคลือบด้วย โลหะ หรือ คาร์บอน สำหรับการวิเคราะห์ด้วย SEM และ TEM ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ที่ไม่เคนสะวกมาก่อน ตัวเครื่องมีรูปแบบให้เลือกดังนี้ 1.sputter coater 2.carbon thread evaporation ซึ่งให้ผลลัพธ์ในการทำซ้ำแต่ละครั้งที่เหมือนกันด้วยระบบอัตโนมัติเต็มระบบ หากจำเป็นต้องใช้ทั้งสองวิธีสำหรับการวิเคราะห์ของคุณ Leica Microsystems นำเสนอเครื่องมือที่รวมกัน แบบหัวที่เปลี่ยนได้ในเครื่องเดียว นอกจากนั้นยังมีตัวเลือกอื่นๆอีก เช่น Quartz Crystal Measurement(วัดความหนา), Planetary Rotation(ฐานที่หมุนได้), Glow Discharge และ Exchangeable Shielding ซึ่งทำงานได้สมบูรณ์ด้วยระบบสูญญากาศต่ำ

Producing homogenous and conductive metal or carbon coatings for SEM and TEM analysis was never before more convenient than with the Leica EM ACE200 coating system.

Configured as a sputter coater or carbon thread evaporation coater, perfectly reproducible results can be achieved  in the fully automated system. If both methods are required for your analysis Leica Microsystems offers a combined instrument with interchangeable heads in one instrument.

Various options as Quartz Crystal Measurement, Planetary Rotation, Glow Discharge and Exchangeable Shielding complete this Low Vacuum Coater.

For research use only

Low Vacuum Coater Leica EM ACE200

KEY FEATURES

Perfectly reproducible results

Perfectly reproducible results

Automated process run and assisted parameter setting

Small and Compact

Small and Compact

Compact design and small footprint saves lab space

Easy Cleaning

Easy Cleaning

with removable door, shutter, internal shielding, source, stage

Easy Operation

Easy Operation

Intuitive touch screen and one button operation