อะแดปเตอร์สำหรับต่อท่อซิลิโคนขนาด 0.5 หรือ 0.8 มม. กับท่อซิลิโคนขนาด 1.6 มม.

Reducer for adapting 0.5 or 0.8 mm ID tubing to 1.6 mm ID silicone tubing

Technical Features:

0.5 mm Barb
Suitable forFlexible tubes, ID 0.5 to 0.8 mm
ID1 mm
1.6 mm Barb
Suitable forFlexible tubes, ID 1.6 mm
ID1.8 mm
General
Total length15 mm
AngleStraight (0°)
Temp. stabilityUp to 125 °C (autoclav.)
MaterialPolypropylene
ColorNatural
Max. pressure500 mbar