จานเพาะเลี้ยงเซลล์พร้อมซิลิโคนแบบ 3 ช่อง – สามารถกำหนดช่องว่างระหว่างเซลล์ได้ 2 ส่วน สำหรับการทดลองแบบ wound healing, การทำ cell migration, การทำ 2D invasion หรือการเลี้ยงเซลล์

A 3 well silicone insert with two defined cell-free gaps, suitable for wound healingmigration assays2D invasion assays, and co-cultivation of cells

Applications

Specifications

Number of wells3
Outer dimensions8.4 x 12.15 x 5 mm (w x l x h)
Volume per well70 µl
Growth area per well0.22 cm²
Coating area per well0.82 cm²
Width of cell free gap500 µm +/- 100 µm
MaterialBiocompatible silicone
BottomNo bottom – sticky underside

Technical Features

Principle for Wound Healing and Migration Assays

Various Applications

Wound Healing / Migration

Wound healing and migration assays are done by seeding cells into the Culture-Insert 3 Well. After cell attachment, two cell-free gaps are created in which the cell migration can be visualized. Compared to the 2 well version, more cells can be analyzed and a higher throughput is achieved. Two cell-free gaps create a technical replicate in the very same plate or dish.

Two Conditions of Wound Healing / Migration

With the Culture-Insert 3 Well, a wound healing experiment and a control experiment can be done in the same well. The control cells can be pre-treated with any kind of treatment (e.g., drugs, plasmids, mRNA, or virus particles).

Co-Cultivation / Invasion

By seeding two different cell types, the invasiveness of adherent cells can be analyzed. Non-invasive cell types can be cultured next to each other, sharing the same medium. This co-culture allows the cells to communicate and share factors for differentiation studies or long-term culturing.

Invasion and co-cultivated cells can be imaged by high-resolution fluorescence microscopy.

visualization of Cell Migration

Live cell imaging of a wound healing and migration assay using the MCF7 cell line. Objective lens 10x, phase contrast microscopy.