เทคโนโลยี Retraction ในเครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบมือหมุนทางพยาธิวิทยา (Rotary Microtome)

การตัดบล็อกชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาให้มีแผ่นบางสามารถทำได้ไม่ยากมากในปัจจุบัน ด้วยการพัฒนาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมากมาย ไม่ว่าจะเป็นหัวจับใบมีดที่สามารถปรับองศาใบมีด การเลื่อนคมหน้ามีดได้อย่างอิสระทำให้สามารถใช้ใบมีดได้คุ้มค่าที่สุด หรือแม้กระทั่งการพัฒนาหัวจับตัวอย่างให้มีความหลากหลาย เหมาะกับความหลากหลายของชิ้นงานตั้งแต่งานที่มีขนาดเล็กอย่างตัวอย่างสำหรับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน หรือ ตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ที่ต้องใช้ Mega cassette การพัฒนาอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยให้รองรับการตัดชิ้นเนื้อขนาดต่างๆได้ทุกสถานการณ์

อย่างไรก็ตามเมื่อชิ้นเนื้อทุกขนาดสามารถยึดเข้าการเครื่องตัดชิ้นเนื้อ หรือ Microtome ได้แล้ว ขั้นตอนสำคัญที่สุด ก็คือการตัดชิ้นเนื้อให้มีขนาดบางด้วยใบมีดที่มีความคมสูง โดยการตัดบล็อกชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาให้มีแผ่นบาง โดยเฉพาะการตัดด้วยเครื่องตัดชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาแบบมือหมุน หรือ Rotary microtome หน้าบล็อกชิ้นเนื้อจะถูกเลื่อนลงและขึ้น ให้สัมผัสกับหน้าใบมีด โดยกระบวนการเลื่อนลงและขึ้นนี้เองสามารถทำให้หน้าบล็อกตัวอย่างเราเสียได้ ซึ่งเกิดจากการที่หน้าบล็อกขูดกับใบมีดในขาขึ้นเนื่องจากระยะห่างระหว่างใบมีดกับบล็อกชิ้นเนื้อน้อยมาก ทำให้การขูดหน้าบล็อกเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย ดังนั้นเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยลดปัญหาเหล่านี้ คือ เทคโนโลยี Retraction

เทคโนโลยี Retraction คือการถอยหลังหัวจับบล็อกตัวอย่าง เมื่อทำการเลื่อนบล็อกตัวอย่างขึ้น เพื่อป้องการไม่ให้หน้าบล็อกตัวอย่างสัมผัสกับใบมีด ก่อนกลับคืนในตำแหน่งที่พร้อมตัดครั้งถัดไป เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถพบได้ในเครื่องตัดชิ้นเนื้อของ Leica ที่รุ่นทั้งแบบมือหมุน (Rotary Microtome) แบบกึ่งอัติโนมัติ (Semi-Automated Rotary Microtome) และ แบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า (Automated Rotary Microtome) ซึ่งจะช่วยให้งานตัดชิ้นเนื้อมีคุณภาพ และ ประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมยิ่งขึ้น

เรียบเรียงโดย : วีรกรณ์ นาคทอง, Application Specialist

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *