เทคนิคการย้อมสี Hematoxylin และ Eosin

เมื่อพูดถึงการทำงานทางด้านวิทยาเนื้อเยื่อ หรือ Histology แล้ว อีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญในการวินิจฉัย และศึกษาตัวอย่างภายใต้กล้องจุลทรรศน์ คือการย้อมสีสไลด์ โดยสีย้อมและเทคนิคการย้อมที่ใช้เป็นขั้นพื้นฐานคือ Hematoxylin และ Eosin

โดยสี Hematoxylin จะมีลักษณะสีเป็นน้ำเงินอมม่วง จะย้อมติดที่ Nucleus ของเซลล์ และในส่วน Eosin จะจะมีลักษณะสีแดงอมส้ม ย้อมติด Cytoplasm ทั้งนี้ สีทั้ง 2 ชนิดนั้นก็มีเทคนิคการย้อมอยู่ 2 รูปแบบ คือ Regressive และ Progressive

เทคนิค Regressive คือ เทคนิคการย้อมแบบย้อนกลับ โดยสี Hematoxylin จะมีความเข้มสูง เมื่อย้อมใส่ตัวอย่างจะให้การติดสีที่เข้มมาก ต้องใช้กรดแก่ในการล้างสีส่วนเกินออกเพื่อให้ได้ความเข้มตามที่ผู้ใช้ต้องการ สีชนิดนี้ชื่อว่า Harris Hematoxylin

ในขณะ เทคนิค Progressive คือ เทคนิคการย้อมแบบไปข้างหน้า โดยสี Hematoxylin จะมีความเข้มที่อ่อนกว่าแบบ regressive เมื่อย้อมใส่ตัวอย่างจะต้องใช้ระยะเวลาเพื่อให้การติดสีที่เข้มตามที่ผู้ใช้ต้องการ สีชนิดนี้ชื่อว่า Gill Hematoxylin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *