พาราฟิน หรือ เคโรซีน 

เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่กลั่นแยกออกจากน้ำมันดิบ ไม่ละลายน้ำ จุดหลอมเหลวในช่วง 47-64 องศาเซลเซียส มีหลายสถานะทั้งของแข็ง และของเหลว สามารถใช้ประโยชน์ได้มากมาย รวมถึงการนำมาใช้ในการศึกษาทางจุลกายวิภาคศาสตร์เนื้อเยื่อ (Histology)

พาราฟินสำหรับงาน Histology

มีส่วนผสมของ Plastic Polymers เพื่อให้มีลักษณะแข็ง และมีความยืดหยุ่น, สาร Antioxidant เพื่อป้องกันการ oxidant และ สี หรือ สารอื่นๆ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติของตัวพาราฟิน

ในงาน Histology พาราฟินถูกนำมาใช้ในในกระบวนการแทรกซึมเข้าสู่เนื้อเยื่อ (Infiltration) และการทำบล็อกชิ้นเนื้อ (Embedding)

โดยพาราฟินของ Leica มี 2 สูตรที่นิยมใช้

ได้แก่ Leica Paraplast Regular และ Leica Paraplast Plus ซึ่ง Leica Paraplast Regular เหมาะกับการ Infiltration และ Embedding ในส่วนของ Leica Paraplast Plus นั้นเหมาะกับการ Infiltration เป็นหลัก เนื่องจากมีส่วนผสมของDimethyl Sulfoxide (DMSO) ที่มีส่วนช่วยให้พาราฟินสามารถแทรกซึมผ่านชั้นผนังเซลล์ได้ดียิ่งขึ้น