รีเอเจนท์สำหรับยึดตัวอย่างในขั้นตอน Tissue Fixative เหมาะสำหรับเนื้อเยื่อทุกชนิด รวมไปถึง biopsies และ สามารถใช้ได้ดีอย่างยิ่งสำหรับ ตัวอย่างที่มีความหนาและเนื้อเยื่อไขมัน (Fatty tissues)

Fix-All is a tissue fixative containing alcohol, barium chloride and 10% formalin.

It is recommended for fixation of all types of tissues, including biopsies, and is particularly good for fixing dense and fatty tissues.

Routine, special and immunohistochemical procedures yield excellent results.

Fix-All is tinted a light yellow (color).

Fix-All can be readily substituted for B-5 fixative.

Available in 1 gallon (3.8 L), 4 x 1 gallon cases, 100 x 20 ml prefilled jars or 50 x 60 ml pre-filled jars.