Leica EM ICE - High Pressure Freezer

Categories
Appliction
รหัสสินค้า
Leica EM ICE - High Pressure Freezer
รายละเอียดสินค้าโดยย่อ

Leica EM ICE - High Pressure Freezer

เป็นเครื่องเตรียมตัวอย่างที่อุณหภูมิเยือกแข็งโดยการแช่แข็งด้วยความดันสูงโดยใช้การกระตุ้นด้วยแสงและกระแสไฟฟ้า ยี่ห้อ ไลก้า รุ่น EM ICE

Share:

DESCRIPTION

เป็นเครื่องเตรียมตัวอย่างที่อุณหภูมิเยือกแข็งโดยการแช่แข็งด้วยความดันสูงโดยใช้การกระตุ้นด้วยแสงและกระแสไฟฟ้า ยี่ห้อ ไลก้า รุ่น EM ICE

เครื่องแช่แข็งแรงดันสูง Leica EM ICE เป็นการแช่แข็งใช้ความดันสูงเป็นกุญแจสำคัญในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนของโครงสร้างแบบละเอียดและสังเกตุการเปลี่ยนแปลงของเซลล์

เป็นการแช่แข็งตัวอย่างที่มีสภาวะของเหลวของคุณภายใต้ความกดดันสูง ด้วยหลังการแช่แข็งที่ไม่เหมือนใครและช่วยให้นักวิจัยได้เปิดเผยความลับของกระบวนการเซลล์ ทั้งนี้ยังช่วยจับภาพและแก้ไขกระบวนกการที่มีไดนามิกสูงในระดับนาโนเมตรด้วยความแม่นยำระดับมิลลิวินาที 

โซลูชั่นของ  Leica EM ICE เป็นการผสมผสานการแช่แข็งด้วยความดันสูงที่เหนือกว่ากับการกระตุ้นด้วยแสงและไฟฟ้า ซึ่งเป็นแพลตดฟอร์มสำหรับการค้นพบงานวิจัยของท่าน

คุณภาพของการตรึงด้วยความเย็นที่เหนือกว่าในปัจจุบัน เป็นการตรึงวิธีเดียวที่จะแก้ไของค์ประกอบของเซลล์โดยไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่สำคัญ

การทำงานของ Leica EM ICE ค่อนข้างโดดเด่นที่ว่า ใช้หลักการที่ปราศจากแอลกอฮอล์อันเป็นเอกลักษณ์จากไล้ก้า  เพื่อให้สามารถตรึงตัวอย่างด้วยความเย็นเหนือกว่า ทำให้ได้ผลลัพธิ์ที่คุณภาพที่ดีขึ้น 

 • ไม่มีแอลกอฮอล์ในบริเวณ chamber ทำให้แรงดันเพิ่มขึ้นเร็วขึ้น และทำให้ตัวอย่างเย็นลงทันที
 • ไม่มีแอลกอฮอล์ตกค้างบนตัวพาตัวอย่างหรือบนตัวอย่าง
 • กำหนดเวลาสำหรับการกระตุ้นด้วยแสงและไฟฟ้าได้อย่างแม่นยำ

High pressure freezing with the possibility of light and electrical stimulation

High pressure freezing is key for the study of intricate changes in fine structure or cellular dynamics.

 • Cryo-immobilize your aqueous samples under high pressure with a unique freezing principle and uncover secrets of the cellular process.
 • Capture and resolve highly dynamic processes at the nanometer scale with millisecond precision.

The EM ICE solution, combining superior high pressure freezing with the possibility of light and electrical stimulation, is the platform for your discoveries.

Coral Life Workflow

#Capturelife the moment it happens

Coral Life from Leica Microsystems combines live-cell correlative light and electron microscopy (CLEM) with time-specific fixation by high-pressure freezing in a proven and streamlined workflow. This combination enables the investigation of dynamic events with nanometer resolution.

Thanks to a seamless interface between high resolution live-cell imaging with the THUNDER Imager Nano and a fast transfer to the EM ICE, precious events can be snap-frozen within seconds. Coral Life provides you an integrated solution, from sample incubation until EM imaging, that will boost your research.

Learn more about the Coral Life workflow.

Superior cryo-fixation quality

Currently cryo-fixation is the only way to fix cellular constituents without introducing significant structural alterations.

The EM ICE solution uses a unique, alcohol-free freezing principle to allow a superior cryo-fixation of the specimen enabling better quality results to be obtained:

 • No alcohol in the chamber leads to a faster pressure increase and immediate cooling of the specimen
 • No alcohol residue on the carrier or the specimen
 • Precisely define the timing for light and electrical stimulation

Learn more: White Paper: Performing high pressure freezing with EM ICE solution

Application Note: Ultrastructural preservation and contrast in drosophilia tissue

Superior ultrastructural preservation and TEM image contrast for Drosophila tissue
Superior ultrastructural preservation and TEM image contrast for Drosophila tissue

Why Electrical Stimulation?

To resolve controversial questions in neurobiology, it is essential to employ new techniques for visualizing cellular activity.

The EM ICE solution offers electrical stimulation of neurons with millisecond precision and complete coordination of electrical discharge at the moment of freezing. It gives neurobiologists the most reliable tool for capturing and imaging action potential and membrane trafficking events.

See our Webinar

Webinar on how to reveal cellular dynamics with millisecond precision

Why light stimulation?

Synchronizing light stimulation and high pressure freezing enables you to visualize in photosensitive specimens:

 • highly dynamic processes and
 • structural changes

with nanometer resolution and millisecond precision. This innovation opens up new possibilities for life science researchers.

With the EM ICE solution you can:

 • Apply light stimulation to any light sensitive compounds
 • Photoactivate various biological specimens
 • Study, beyond the limits of current understanding, highly dynamic processes, such as neurotransmission at synapses
 • Benefit from light stimulation, including precise correlation between the light pulses and moment of freezing
 • Add with one click any of the 5 different LED light modules to the instrument. Each module is automatically recognized by the software and recorded in the log file.

Application Note “EM ICE Sun Cream Lotion”

SEM image of high pressure frozen sun screen lotion without UV light exposure

SEM image of high pressure frozen sun screen lotion without UV light exposureSEM image of high pressure frozen sun screen lotion 500 milliseconds after UV light exposure

SEM image of high pressure frozen sun screen lotion 500 milliseconds after UV light exposure

Focus on your sample

You can load the sample in the EM ICE solution with one move.

Then, when you close the cover of the loading station, you trigger the perfectly aligned sequence of the cartridge assembly and freezing process.

No additional actions are needed, as the loading and freezing process are fully automated.

The specimen goes from fresh to frozen in 1 second!

Efficiency included

You can complete your workflow fast with the EM ICE solution.

Recovery between freezing cycles is only one minute – so no waiting necessary.

The sample storage Dewar is refilled automatically with liquid nitrogen (LN2) – no maintenance necessary. It enables you to:

 • Use 3 positions with a capacity to hold up to  3 different specimens
 • Perform up to 9 consecutive freezing cycles
 • Choose the number of specimens per position with programmed rotation and differentiation between specimens and conditions

The LN2 Dewar is drained automatically – no action necessary

Flexible & ready for upgrade

The Leica EM ICE gives you the flexibility you need for your research.

Feel free to:

 • Choose the type of environmental control (loading station or table and chamber temperature control)
 • Retrofit the instrument with light stimulation mode at any time
 • Upgrade to environmental control (table heating and/or environmental chamber) whenever you need it

All upgrades (light stimulation module and environmental settings) can be performed directly in your lab by the Leica Service Team. There is no need to return the instrument to the factory.

Leica EM ICE High Pressure Freezer
Leica EM ICE High Pressure Freezer

Last, but not least

The team that developed the High Pressure Freezer Leica EM ICE has a total of 145 years experience in EM sample preparation and works closely together sharing one vision:

To provide you with the perfect instrument for your work!

145 years experience in EM sample preparation
145 years experience in EM sample preparation

Leica EM ICE High Pressure Freezer

High pressure freezing with the possibility of light and electrical stimulation

DimensionsWidthDepthHeightNet Weight
Main body plus working station116 cm79 cm128.5 cm380 kg
Instrument packed (crate size)89 cm151 cm155 cm510 kg
Minimum space requirement around instrumentFrontBackLeftRight side
60 cm5 cm3 cm3 cm
LN2 ConsumptionValue
LN2 consumption during cool down8 liters
LN2 consumption in operation including cool down30 liters
LN2 consumption per freezing process80 ml
Room ConditionsValue
Relative humidity<55 % (no condensation)
Operating temperature+15° C to + 30° C
Storage temperature+ 5° C to + 35° C
EnvironmentFree of dust and other destructive particles