เครื่องย้อมสไลด์และปิดแผ่นแก้วสไลด์อัตโนมัติ ยี่ห้อ ไลก้า รุ่น Leica ST5010-CV5030 Integrated workstation

Leica Biosystems – Leica ST5010-CV5030 workstation ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์และผลผลิตเพื่อการวินิจฉัยที่เชื่อถือได้เพิ่มผลผลิตในห้องปฏิบัติการของคุณ ด้วย Leica Biosystems เครื่องอัตโนมัติเต็มระบบ ที่มอบการย้อมที่มีคุณภาพและสามารถปิด coverglass ได้ด้วย สำหรับงาน routine H&E และ Cytology Leica ST5010-CV5030 Integrated Workstation
Workflow Optimization and Productivity for Reliable Diagnosis

Increase your laboratory productivity with Leica Biosystems’ fully automated instruments providing high-quality staining, and superb glass coverslipping for routine H&E and Cytology.