Leica - Mateo TL Digital Transmitted Light Microscope

Categories
Appliction
รหัสสินค้า
Leica - Mateo TL Digital Transmitted Light Microscope
รายละเอียดสินค้าโดยย่อ

Leica - Mateo TL Digital Transmitted Light Microscope

กล้องจุลทรรศน์หัวกลับดิจิตอลยี่ห้อ ไลก้า รุ่น Mateo TL 

Share:

DESCRIPTION

กล้องจุลทรรศน์หัวกลับดิจิตอลยี่ห้อ ไลก้า รุ่น Mateo TL 

กล้องจุลทรรศน์หัวกลับดิจิตอล ยี่ห้อ Leica รุ่น Mateo TL สำหรับนักวิจัยที่ต้องการผลการทดลองที่สอดคล้องกัน เชื่อถือได้ ซึ่ง Leica Mateo TL ช่วยให้สามาชิกในห้องปฏิบัติการทุกคนสามารถตรวจสอบและบันทึกการเจริญเติบโตของเซลล์ได้อย่างสะดวกสบายและง่ายขึ้น

 • Leica Mateo TL ช่วยให้การการตรวจสอบการเพาะเลี้ยงเซลล์เนื่อเยื่อเป็นเรื่องง่าย ด้วยการตั้งค่าเพียงเล็กน้อยก็สามารถที่จะทำการทดลองซ้ำได้อย่างง่ายดาย 
 • Leica Mateo TL ใช้การตั้งค่าคอนทราสต์แบบอินเตอร์แอกทีฟ เป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน สังเกตและถ่ายภาพตัวอย่างได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังช่วยลดภาระหน้าที่ในการฝึกอบรมช่างเทคนิค หัวหน้างานและนักวิจัยอาวุโส

สามารถสั่งเพิ่มเติมในส่วนของ Installation Qualification (IQ) และ Operational Qualification (OQ) ลงในแผนบริการ ซึ่งช่วยในการจัดทำเอกสารและตรวจสอบว่า Mateo TL ได้รับการติดตั้งและใช้งานตามข้อกำหนดของ Leica

 • Leica Mateo TL มีโมดุลพิเศษ (จำหน่ายแยก) คือ Confluence module ซึ่งเป็นโมดุลที่ช่วยกำจัดการประเมินแบบอัตนัย ทำให้บรรลุความสอดคล้องระหว่างผู้ใช้งานและตัวอย่าง กำจัดการประเมิณที่เกิดจากการคาดเดา และมีเครื่องมือในกาารวัดทำให้มีความสม่ำเสมอและลดความผันแปรต่างๆ
 • Leica Mateo TL มีฟังก์ชั่นอัจริยะ ในการสังเกต ถ่ายภาพ และ export ตัวอย่างไปยังสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตได้อย่างรวดเร็ว ผ่านระบบไร้สาย 
 • Leica Mateo TL มี Repeat function ในการถ่ายภาพ ช่วยให้ภาพที่ถ่ายทุกครั้งอยู่ใน condition ที่เหมือนกับรูป Reference ก่อนหน้า
 • Leica Mateo TL มีระบบ Mateo TL’s buili-in Light memory function จดจำการตั้งค่ากล้องและค่าแสงสำหรับแต่ละกำลังขยาย 
 • Leica Mateo TL ช่วยลดความเมื่อยของการใช้ตาในการมองผ่านช่องกระบอกตา และสามารถนำ Mateo TL ไปติดตั้งภายในตู้ปลอดเชื้อ หรือตู้ดูดสารเคมี สำหรับการเลี้ยงเซลล์ต้องการลดการปนเปื้อนของเซลล์

Routine cell culture? Check!

For researchers who need consistent experimental outcomes, Mateo TL enables all lab members to check and document cell growth status conveniently and comfortably.

Measure confluency consistently, thereby increasing the confidence in the success of their downstream experiments.

Digital transmitted light microscope Mateo TL
Digital Transmitted Light Microscope Mateo TL

Benefits

Mateo TL makes the process of cell culture checks effortless for every team member, with intuitive setup and use. It improves reproducibility for your experiments through objective confluency evaluation across individuals or experiments.

 • Simple to use, also for non-experts
 • Go from setup to first image in under 1 minute
 • One common criterion for consistent confluency measurements
 • Enhance your team’s comfort

Simple to use, also for non-experts

Empower your entire team to observe and take images of samples easily and intuitively.

 • All lab members, regardless of expertise, can set up contrasting methods correctly using the interactive assisted contrast setup feature
 • Observe and take images of samples easily with the intuitive and user-friendly software interface
 • Mateo TL eases the training burden on technicians, supervisors, and senior researchers

Go from setup to first image in under 1 minute

Benefit from a ready-to-use system which you can start working on right away.

In addition, for cell culture work in regulated environments, once installed and qualified by our service team, you can start using Mateo TL immediately with consistent and reliable results from the start.

You can add Installation Qualification (IQ) and Operational Qualification (OQ) to the service plan, which helps to document and verify that Mateo TL is installed and operating according to Leica’s specifications.

One common criterion for consistent confluency measurements

Mateo TL offers one common criterion for measuring confluency across the entire lab. The confluency algorithm measures the percentage of area covered by cells in the image.

Mateo TL confluency module enables you to:

 • Eliminate subjective estimations
 • Achieve consistency in your confluency measurements between different users and experiments
 • Take the guesswork out of confluency evaluation
 • Use a common tool across lab experiments to consistently carry out confluency measurements and reduce variations
 • Improves experiment reproducibility
 • Minimizes human bias by using the confluency module at the point of decision

Hela Cells.Hela Cells.Confluency: 69%, Sensitivity: 70xxx

Smart functionalities

Observe, take images of samples and export images quickly and conveniently using enhanced smart functionalities

 • Wirelessly transfer images directly to your smartphone or tablet with the quick share feature
 • Easily reproduce the imaging conditions of a previous reference image in the gallery using the repeat function
 • Free up more time from sample observation by eliminating the need to make frequent adjustments to the light and camera settings for each magnification with Mateo TL’s built-in light memory function
Quick share of images with your smartphone
Quick share of images with your smartphone

Enhance your team’s comfort

 • Minimize fatigue by eliminating the need to use oculars
 • Mateo TL can be placed inside a laminar flow hood of compatible dimension for convenient cell culture work inside the hood, which also helps to minimize cell contamination
Mateo TL placed inside a laminar flow hood
Mateo TL placed inside a laminar flow hood
Mateo TL base configuration
Light sourceLED
Contrast methodsTransmitted light (brightfield and phase contrast) 
CondenserS40/0.45 condenser, working distance 50 mm
Phase turretEncoded 3-position turret (BF, PH0, PH1)
Objective nosepiece Encoded 4-position nosepiece
Preinstalled objectivesHI PLAN 4x /0.10 PH0HI PLAN I 10x /0.22 PH1
StageFixed stage (L*W) 262 mm x 212 mm
FocusingCoarse and fine focusing, travel range 7mm, min. adjustment 2μm
CameraIntegrated CMOS, 6 megapixel color camera, sensor size 1 / 1.8“, pixel dimensions 2.4 μm × 2.4 μm, sensor format H: 3072; V: 2048
SoftwareEmbedded operating system with software for e.g. cells observation, image capturing and saving
Image outputJPEG and TIFF
DisplayColor monitor with adjustable tilt, 15.6 inch, 1920 pixels x 1080 pixels
Onboard storageTotal storage 16 GB(Approximately 9 GB for the operating system and 7 GB for storing images and logfiles)
USB ports1x USB 3.0 and 2x USB 2.0
Dimension (depth x width x height)Monitor in display position: 310 mm x 376 mm x 530 mmMonitor in folded position: 310 mm x 376 mm x 385 mm
Weight11 kg
Transportation aidSupporting handle on the back of microscope
Other items included in the base configurationWireless mouse, mouse pad, dust cover, power adaptor, power cord, user manual and quick start guide
Optional accessories
Objectives HI PLAN I 20x/0.30 PH1HI PLAN I 40x/0.50 PH1
Object guide kitIncludingone attachable object guideholding frame #1 for petri dishes 35 mm & 60 mm, glass slides, chambered slides and chambered coverglassesholding frame #2 for multi-well plates
Software moduleConfluency module
WIFI dongleWIFI Dongle 2.4 GHZ