แท่นวางตัวอย่างควบคุมอุณหภูมิยี่ห้อ ไลก้า รุ่น MA TS 

แท่นวางตัวอย่างควบคุมอุณหภูมิยี่ห้อ Leica รุ่น MA TS ถูกออกแบบมาสำหรับให้ความร้อนโดยสามารถต่อกับกล้องจุลทรรศน์และกล้องสเตอริโอ การควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ สามารถตั้งค่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอย่างต่ำที่สุด 0.1 องศาเซลเซียส และตั้งค่าได้มากถึง 50 องศาเซลเซียส ตัวแท่นวางมีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิป้องการความร้อนที่สูงเกินหรืออุณหภูมิลดลง การให้อุณหูมิมีความคงที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่ต้องใช้เวลาที่ยาวนานเช่นการถ่ายภาพ time-lapse 

The Leica MATS heating system for microscopes and stereomicroscopes provides sensitive microscopic specimen imaging under accurate temperature conditions.

The automatic temperature control allows temperature setting in 0.1°C increments up to a maximum of 50° for accurate reproducibility.  An integrated temperature sensor ensures even, consistent thermal conductivity over the entire surface of the stage to prevent overheating or temperature drops. 

Temperature stability over long time periods allows the user to perform time-lapse experiments accurately and safely.

Precise, automatic temperature control allows accurate settings for temperature sensitive applications.

KEY FEATURES

Automatic temperature control

Precise, automatic temperature control – allows accurate temperature settings for application with temperature sensitive samples.

High temperature stability

High temperature stability – provides over 5 hours of accurate temperature conditions for time-lapse experiments with temperature sensitive samples.

Large, flat work area

Large, flat work area – for easy observation and efficient warming of multiple Petri dishes or specimen holders simultaneously.

Accurate thermal distribution

Accurate thermal distribution – provides even, consistent distribution of temperature over the entire stage surface.