โปรแกรมสำหรับควบคุมกล้องจุลทรรศน์ตัดชิ้นตัวอย่างด้วยเลเซอร์ ยี่ห้อ ไลก้า รุ่น  Laser Microdissection LMD Software

สำหรับกล้องจุลทรรศน์ Leica Laser Microdissection เท่านั้น โดยการเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายและได้ผล โปรแกรมเป็นโปรแกรมที่สามารถควบคุมทั้งระบบเลเซอร์และกล้องจุลทรรศน์เพื่อให้การทำงานกับเลเซอร์เป็นไปได้อย่างงาย เพียงใช้เมาส์หรือหน้าจอสัมผัสเพื่อเลือกตำแหน่งที่ต้องการตัด จากนั้นเลเซฮร์ก็จะทำการตัดให้โดยอัตโนมัติ สามารถทำ Specimen Overview เพื่อตรวจสอบพื้นที่โดยรอบของตัวอย่างพื่อหาพื้นที่ที่ต้องการได้

For Leica Laser Microdissection systems Leica Microsystems provides a user-friendly, easy to use and powerful software. This software contains all needed features for a successful laser microdissection process enabling the user to easily select, dissect and visualize dissectates. 

The software also empowers the user to directly guide the laserbeam with the mouse or even a Pen on a touchscreen. A specimen overview for better orientation is also contained in the software package as the serial section cutting mode (SSC), the “Draw and Scan” mode, a time lapse movie function and much more.

Laser Microdissection Software

KEY FEATURES

Additional Modules

Additional Modules

AVC (Automated Cell Recognition) for pattern recognition and Database for automated image storage.

Overview images for optimal orientation and navigation

Overview images for optimal orientation and navigation

Optimal orientation and easy navigation.

Full control of all laser settings to adjust it to any kind of sample

Full control of all laser settings to adjust it to any kind of sample

Adjustment to any kind of sample. Any sizes or shapes can be collected in parallel.

Different cutting modes and drawing tools

Different cutting modes and drawing tools

Draw + Cut as standard application, Draw + Scan for ablation from glass and Move + Cut for direct real-time laser application (e.g. in combination with a PEN-screen/touch-screen)

Intuitive LMD Software