ระบบไฟส่องสว่างสำหรับกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอชนิด ลำแสงเกือบตั้งฉาก ยี่ห้อ ไลก้า รุ่น LED3000 NVI

เป็นไฟ LED ชนิด Near vertical ติดตั้งไฟอุณหภูมิแสงเสมือนจริง LED3000 NVI ติดตั้งไฟ LED 2 ดวงโดยติดตั้งที่จุดที่หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเงาบนตัวอย่างสำหรับการตรวจสอบตัวอย่างในรูในไลน์การผลิตผลิตภัณณฑ์

เนื่องจากเป็นไฟ LED ไฟ Near vertical นี้มีอายุยาวนานกว่า 50000 ชั่วโมง สามารถควบคุมการทำงานผ่านโปรแกรม LAS X ได้

Integrated LED’s for daylight quality and true color illumination

The Leica LED3000 NVI near vertical illumination system with 2 integrated LED’s in near vertical LED position increases brightness level and reduces shadows, which is ideal for inspection of holes or depressions.

The Leica LED3000 NVI provides up to 50,000 hours of bright daylight quality and allows true color reproduction of the specimen at all brightness levels without the need of additional white balance of your digital microscope camera.

Daylight quality illumination allows user to see structures in their true colors.

KEY FEATURES

Daylight quality

Daylight quality, true color reproduction – allows the user to see structures in their true colors without the yellow hue of halogen illumination

LED illumination

LED illumination – provides up to 50,000 hours of continuous bright, daylight quality LED illumination, which is very comfortable for the eyes

Leica LAS software integration

Leica LAS software integration – LED illumination combines with Leica LAS software and allows all settings including the illumination to be stored together with the image for fast, easy reproducibility of parameters

Ideal for fast inspection

2 LED’s in near vertical LED position – increases brightness level and reduces shadow, which is ideal for fast inspection of holes and depressions