ชุดไฟแบบติดตั้งภายนอกขนาดเล็ก ยี่ห้อ ไลก้า รุ่น KL300 LED

เป็นไฟ LED ขนาดเล็ก โดย Leica KL300 เป็นไฟสำหรับกำลังขยายต่ำ ใช้งานผ่านระบบ Fiber Optic สามารถส่องสว่างตัวอย่างได้ทุกชนิด ด้วยความสว่างระดับเดียวกับไฟ 50 วัตต์ฮาโลเจน สามารถส่องสว่างให้กับกล้องสเตอริโอได้ทุกรุ่น โดยสามารถติดตั้งได้ทั้งไฟตกกระทบและไฟส่องผ่าน           

The Leica KL300 LED is an innovative fiber optic light source that uses cold light to illuminate all types of objects in industrial and life science applications.

The brightness is equivalent to a 50-Watt halogen lamp, which makes it an ideal illumination system for the requirements of routine stereo microscopes

The Leica KL300 LED is a LED based light source offering the benefits such as low power consumption and long service life. Also, it can be connected to all of the accessories of the Leica L2 and KL200 LED routine cold light source product line. This offers the most modularity and flexibility to meet the most common illumination techniques.

Leica KL300 LED

KEY FEATURES

Illumination for various needs

Various fiber light guides available – almost all illumination needs can be met with our product offering

Small Footprint

Compact housing – these light sources can be attached directly to the microscope stand or can be used stand-alone

Increased operators comfort

The KL300 LED is built without a fan. This provides a calm and clear view and thus reduces stress during operation

Affordable

Outstanding price performance ratio – offers modularity – ideal for routine stereomicroscopes, like the S-Series

No electrostatic damage

Antistatic casing – helps prevents electrostatic discharge

Long Service Lifetime

Extremely long service lifetime of at least 50,000 hours – users never have to change bulbs, which can reduce the cost of ownership and avoids service and downtime