แท่นทำความเย็นสำหรับหล่อเย็นตัวอย่างเนื้อเยื่อที่ฝังด้วยเครื่องฝังขิ้นเนื้อ ยี่ห้อ ไลก้า รุ่น HistoCore Arcadia C

Leica Biosystes – HistoCore Arcadia C เป็นแท่นเย็นที่สามารถวางตลับใส่ชิ้นเนื้อได้ 60-65อัน มีพื้นผิวการทำงานมี่กว้าง ซึ่งผลของการทำความเย็นมีความสำคัญมาก ดังนั้นแผ่นเย็นถูกออกแบบด้วยโมดูลควบคุมแบบปรับสภาพแวดล้อมเพื่อให้แน่ใจว่าอุณหภูมิการทำงานจะเสถียรที่ -6 ° C เสมอ และไม่จำเป็นต้องปิดอุณหภูมิในฤดูร้อนหรือกังวลเกี่ยวกับการเย็นตัวเร็วเกินไปในฤดูหนาว HistoCore Arcadia C สามารถตั้งเพียงตัวเดียวเพื่อทำความเย็นบล๊อกชิ้นเนื้อก่อนตัด section หรือ ใช่งานร่วมกับตัวปล่อยพาราฟินเพื่อทำการฝังชิ้นเนื้อTechnical Specifications
GENERAL
Dimensions (D x W x H): 636 mm x 400 mm x 384 mm
Weight: 32 kg
Operating temperatures: -6°C (self-regulating)
Maximum Power Consumption: 100 VA
Min. guaranteed workload capacity: 65 blocks solidified in 30 minutes
Environmental operating temperature: 20°C to +30 °C
Power supply: 100V/110 – 120V AC/220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Power consumption: 400 VA

HistoCore Arcadia C – Cold Plate
The HistoCore Arcadia C is a cold plate holding up to 65 cassettes on its large working surface. Cooling efficiency is important, so the cold plate was designed with an environment adaptive control module to make sure the operating temperature is stabilized at -6°C.

The Arcadia C cold plate can be used as a stand-alone unit for re-cooling blocks prior to sectioning or as part of an embedding center to cool molds after paraffin dispensing.

Modular System
The HistoCore Arcadia modular tissue embedding system incorporates two independent products, the Arcadia H heated embedding module and the Arcadia C cold plate. This gives you the flexibility to arrange the embedding workflow in the direction that accommodates your laboratory needs.

Ample Cooling Space
The easy-to-load large capacity plate can hold up to 65 cassettes.

Easy to clean
Easy to clean metal working surface with less adhesion. The sturdy design of the special scraper helps cleaning the working surface.