ใบมีดไมโครโตม ชนิด ใช้แล้วทิ้ง รุ่น High Profile 818
14035838383 : High-profile disposable blades818 ขนาดบรรจุ (10×50)

14035838926 : High-profile disposable blades 818 ขนาดบรรจุ (1×50)

ทำจากโลหะไร้สนิม หรือ Stainless steel มีความทนทานเป็นพิเศษ

ใบมีดยาว 80 มม. x สูง 14 มม. x 0.35 มม. เหมาะสำหรับร่วมกับ microtomes และ cryostat series จาก Leica Biosystems

ใบมีดเคลือบสารเพื่อช่วยให้เนื้อเยื่อยืดไม่ย่นงอและเพิ่มประสิทธิภาพของริบบอนส่วนในงานฮีสโตโลจี

High-profile Leica 818 disposable blades are made of stainless steel with high durability.

An inventive blade coating process using PTFE enables section stretching and quality sectioning ribbons in routine histology.

Fine yet durable, the 80 mm long x 14 mm high x 0.35 mm thick blades are specifically designed for use with Leica Biosystems microtomes or cryostats classified and labeled as in vitro diagnostic medical devices for histological medical diagnosis, e.g. cancer diagnosis.