ระบบเคลื่อนย้ายตัวอย่างแบบคุมอุณหภูมิเยือกแข็งสูญญากาศ ยี่ห้อ ไลก้า รุ่น Leica EM VCT500

Leica EM VCT500  คุณสามารถย้ายตัวอย่างภายใต้สภาวะอุณหภูมิเย็นหรือที่อุณหภูมิห้องรวมทั้งภายใต้สภาวะสุญญากาศหรือบรรยากาศที่ได้รับการป้องกัน แนะนำให้ใช้งานร่วมกับ Leica EM VCM

With Leica EM VCT500 you can transfer samples under cryogenic conditions or at room temperature as well as under vacuum or protected atmosphere.

Stay Connected

For research use only

Leica EM VCT500
Stay Connected

Why Vacuum Cryo Transfer?

During the transfer of samples between different preparation and analysis systems, samples have to be protected from contamination and ice crystal formation caused by insufficient protection.

Frozen sunscreen lotion, Prof. D. Pum, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Austria and C. Tomova, S. Mimietz-Oeckler, Leica Microsystems, Vienna, Austria
Frozen sunscreen lotion, Prof. D. Pum, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Austria and C. Tomova, S. Mimietz-Oeckler, Leica Microsystems, Vienna, Austria

Why Leica EM VCM and Leica EM VCT500?

“Only well-preserved samples yield their secrets in the electron microscope. The Leica EM VCM and the Leica EM VCT500 give you more time, better monitoring and better connectivity – A gateway to new fields of applications.”

Saskia Mimietz-Oeckler, Product Manager

Vacuum Cryo Manipulation System Leica EM VCM

The Leica EM VCM loading station enables you to connect different preparation techniques to various analysis devices such as Cryo-SEM, Cryo-TEM and Cryo-CLEM

Be Connected

Leica EM VCM
Be Connected

Connectivity

To be connected at any time at any place is today something which is taken for granted. 

As a logical consequence Leica Microsystems started to connect systems for EM Sample Preparation to ensure your samples are protected during the complete workflow process and up to the analysis systems.

Leica EM Sample Preparation Workflow

  1. Leica EM ICE High Pressure Freezer
  2. Leica EM VCM Vacuum Cryo Manipulation System
  3. Leica EM ACE600 High Vacuum Coater with Leica EM VCT500
  4. Leica EM VCT500 Vacuum Cryo Transfer System
  5. Adaptable to many analysis systems (example)

Flexibility to Connect
Choose your Holder

We provide standard and customized sample holders for nearly any application:

Standard holders for freeze fracturing, double replica technique, freeze-drying and more

Leica Microsystems can fulfill your application specific sample holder requirements by offering customized holders. Your sales representative will inform you about the process.

Flexibility to Connect to Your Analysis System

Each Leica EM VCT500 is a customized instrument specially adapted to your requirements.

A careful evaluation is carried out with the Leica Sales Team, Research and Development Department and the provider of your analysis system to ensure that your application and workflow process is perfectly aligned.

Leica EM VCT500 Vacuum Cryo Transfer System

Room conditions
Relative humidity< 55% (no condensation)
Operating temperature+15°C to +30°C
Storage temperature+5°C TO +35°C
EnvironmentFree of dust and other destructive particles.
Dimensions and weightWidthDepthHeightNet weight
Leica EM VCT500 Shuttle100 mm659 – 749 mm245 mm~5 kg
Leica EM VCT500 Dock100 mm91 mm250 mm~5 kg
Leica EM VCT500 Dewar100 mm184 mm169 mm~4 kg
Leica EM VCT500 Dewar for low vacuum application100 mm313 mm ~4 kg
Weight on analytical system   ~14 kg
Please note: For the space requirement around the analysis system, the project specific adapter flange must be taken into account.
Controller (space needed on the floor)256 mm175 mm106 mm 
Touch panel (space needed in the desk)205 mm155 mm110 mm 
Vacuum pump (space needed in the floor)250 mm400 mm300 mm 
Leica EM VCM409 mm565 mm314 mm