เครื่องตัดชิ้นตัวอย่างแบบบางพิเศษ ยี่ห้อ ไลก้า รุ่น Ultramicrotome Leica EM UC7  

สำหรับการตัด section ที่สมบูรณ์แบบที่อุณหภูมิห้อง และ อุณหภูมิเยือกแข็ง 

เครื่อง Ultramicrotome Leica EM UC7 เป็นเครื่องที่ใช้งานง่าย สำหรับการตัด section แบบ semi และ ultrathin ซึ่งทำได้สมบูรณ์ ให้พื้นผิวที่เรียบสำหรับงานทางชีววิทยาและงานด้านอุตสาหกรรม สำหรับ การศึกษาด้วย  TEM, SEM, AFM และ LM มาตรฐานใหม่ในเครื่องตัด Ultramicrotomy ซึ่งรวมกับระบบ ergonomic และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอื่นๆ มันมีคุณสมบัติที่โดดเด่นและประโยชน์มากมายสำหรับการใช้งาน ultramicrotomist ไม่ว่าจะเป็นเพียงแค่ผู้เริ่มต้นใช้งาน

Consistent high-quality sections at room and cryo temperatures

Prepare high-quality ultra- or semi-thin sections for your transmission electron or light microscope investigation whilst simultaneously creating perfectly smooth block face surfaces for atomic force, scanning electron, or incident light microscopy. For ultrathin cryo- sections or surfacing of cryogenic material, you can equip your EM UC7 ultramicrotome with the EM FC7 low-temperature sectioning system within minutes.

For research use only

Ultramicrotome Leica EM UC7

Benefits

Leica Science Lab: Superior Ultrastructural Preservation and Structural Contrast in Drosophila Tissue

Overview of Drosophila gastric caeca and a mitochondrion with well-defined cristae and well-preserved surrounding membranes. Micrographs courtesy of Dr. Syed (NIH/NIDCR) and Dr. Bleck (NIH/NHLBI)
Overview of Drosophila gastric caeca and a mitochondrion with well-defined cristae and well-preserved surrounding membranes. Micrographs courtesy of Dr. Syed (NIH/NIDCR) and Dr. Bleck (NIH/NHLBI)

Prepare consistent, thin sections with ease

Access all sectioning parameters easily with the ergonomic touchscreen control unit of the EM UC7 ultramicrotome. Quickly adjust feed, cutting speed, and illumination parameters during the sectioning process on the main screen of the unit. The control wheels help you to set the East-West and North-South movement of the knife stage accurately, making the knife approach to the sample block easy and fast. Prepare perfect block faces with the auto-trim function, thus, ensuring consistent parallel edges of the attained sections.

Ergonomic touchscreen control unit of the EM UC7 ultramicrotome
Ergonomic touchscreen control unit of the EM UC7 ultramicrotome

Save valuable sample material

With the patented eucentric movement of the EM UC7’s microscope carrier, you can rest assured to save valuable sample material. The function provides the proper illumination and a perfect viewing angle of the glass- and diamond-knife edge. It allows the examination of sections, even with lower water levels. The defined eucentric microscope carrier position increases the approach accuracy whilst ensuring reduced sample material loss, particularly crucial during mono-layer sectioning.

Eucentric movement of the EM UC7 microscope carrier. Left: sectioning at the knife edge with a lower water level without optimal positioning of the optical head. Right: section is made visible by putting the optical head in its optimal position.
Eucentric movement of the EM UC7 microscope carrier. Left: sectioning at the knife edge with a lower water level without optimal positioning of the optical head. Right: section is made visible by putting the optical head in its optimal position.

Prepare your samples with superior visibility

Make approach and alignment to the sample block fast, easily, and safe! The EM UC7 ultramicrotome is equipped with three independent, built-in, brightness-controlled LED light sources and additional LED spotlights. Benefit from outstanding illumination of the sample block and knife edge during the whole preparation process.

Outstanding illumination of the sample block and knife edge
Outstanding illumination of the sample block and knife edge

Save time with automatic trimming

Free up time in the laboratory with the automatic trimming function of the EM UC7 ultramicrotome. Via the specialized function of the touch-screen control panel, the block face can be trimmed with minimal user interaction. The fully motorized knife stage ensures an extremely precise movement of the knife to the sample in a North-South and East-West direction. Confidently operate the instrument without the risk of damaging the sample block or the knife!

Precise movement of the knife to the sample with the fully motorized knife stage
Precise movement of the knife to the sample with the fully motorized knife stage

Expand your EM UC7 to a cryo sectioning system

Equip your EM UC7 Ultramicrotome with the EM FC7 cryochamber and make it a state-of-the-art cryo sectioning system in just a few minutes. Samples mounted in the EM FC7 allow for preparation of ultrathin cryo-sections at temperatures between -15°C and -185°C. Easily section a variety of specimens ranging from frozen biological material to polymers and rubbers with the utmost precision in only a few simple steps.

EM UC7 equipped with the EM FC7 cryochamber
EM UC7 equipped with the EM FC7 cryochamber

Post-fixation epoxy CLEM

This workflow identifies the structure of interest in tissue samples by using a mild chemical fixation, followed by LM imaging. Afterwards, the sample is further processed with electron microscopy fixatives, then embedded, sectioned, stained, and analyzed in a TEM.

LM imaging | Automated tissue processing (EM TP) | Trimming (EM RAPID) | Serial sectioning (EM UC7) | Staining (EM AC20) | Image analysis in the TEM
LM imaging | Automated tissue processing (EM TP) | Trimming (EM RAPID) | Serial sectioning (EM UC7) | Staining (EM AC20) | Image analysis in the TEM

Hybrid Processing

This standard workflow, which is done before TEM analysis, combines: 1) superior ultrastructural fixation with high-pressure freezing and freeze-substitution embedding, 2) room temperature manipulation via trimming, 3) ultrathin sectioning, and 4) staining.

(1)LM imaging | (2)Automated tissue processing (EM TP) | (3)Trimming (EM RAPID) | (4)Serial sectioning (EM UC7) | (5)Staining (EM AC20) | (6)Image analysis in the TEM
(1)LM imaging | (2)Automated tissue processing (EM TP) | (3)Trimming (EM RAPID) | (4)Serial sectioning (EM UC7) | (5)Staining (EM AC20) | (6)Image analysis in the TEM