เครื่องขัดและตัดตัวอย่างประเภทเม็ดยา สำหรับงานทางด้านเภสัชกรรม ยี่ห้อ ไลก้า รุ่น Leica EM RAPID  

เครื่อง Leica EM RAPID  ระบบการขัดสีสำหรับงานวิจัยทางเภสัชกรรม ช่วยให้การเตรียมตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์ การกระจายตัวของสารออกฤทธิ์บนยาที่เป็นของแข็ง เครื่องใช้ใบมีดแบบtungsten carbide หรือ diamond miller ในการลอกเปลือกเม็ดยาออก โดยไม่ต้องละเลง และมีความเร็วในการตัดที่ปรับได้ระหว่าง 300 ถึง 20,000 รอบต่อนาที กำหนดขั้นที่จะเอาออก  มีเสียงเบาขณะสกัดและสามารถกรองได้ด้วย Hepa filter และมี Holder สำหรับใส่ตัวอย่างที่แบบเดียวหรือหลายๆตัวอย่าง ซึ่งใช้สำหรับงานวิจัยเท่านั้น

High-speed milling system for TEM, SEM, LM and pharmaceutical milling of pills

Trim your biological and industrials samples prior to ultramicrotomy fast and accurately with the EM RAPID high-speed milling system. The versatile specimen trimming device can be used for TEM, SEM and LM application and has also proven its use in pharmaceutical research where samples can be prepared for analysis of active pharmaceutical ingredient (API) distribution on solid-dose pharmaceuticals without smearing.

For research use only

The EM RAPID Speciment Trimming device

Your benefits when working with the EM RAPID specimen trimming device

Prepare exact parallel block-face edges

Easily trim exact parallel block-face edges every time for your TEM and array tomography application with the EM RAPID specimen trimming device. Attain straight ribbon arrays thanks to the raster positions of the specimen arm, which ensure exact 90° corners for any desired block-face size, making downstream sectioning as easy as possible. The EM RAPID is the perfect partner for your EM UC7 or ARTOS 3D ultramicrotome and ensures easy high quality sample sectioning.

Excact parallel block-face angles trimmed with the EM RAPID Specimen Trimming Device
Excact parallel block-face angles trimmed with the EM RAPID Specimen Trimming Device

Constantly monitor your sample material

With the EM RAPID milling system the unnecessary removal of sample material is eliminated through constant monitoring at all times during sample preparation. The 60 degree swivelling function of the sample holder enables a perpendicular viewing angle to determine the distance to your area of interest on in sample. There is no need to remove the sample which saves time during the trimming procedure whilst keeping your sample material safe. Additionally, benefit from highly precise layer removal thanks to the feed-hand wheel with selectable step-size advance.

Constant monitoring with the 60° swivelling function
Constant monitoring with the 60° swivelling function

Mill several pills simultaneously

Increase the efficiency and throughput for pharmaceutical milling applications with the multiple-pill holder of the EM RAPID. It allows glass slide placement directly under the near infrared (NIR) instrument, enabling you to prepare and investigate several tablets simultaneously.

Multiple-pill holder of the EM RAPID
Multiple-pill holder of the EM RAPID

Safe working environment with optimal illumination

Benefit from a safe particle-free working environment at all time thanks to the low-noise HEPA filter extraction unit and a protective cover which will allow the instrument to operate only when closed. To ensure clear observation of the sample the EM RAPID milling system features a stereo microscope with LED ring illumination to provide constant tracking during the entire milling process.

Protective cover of the EM RAPID milling system
Protective cover of the EM RAPID milling system

Choose your workflow according to your biological question

The EM RAPID specimen trimming device will help you get high quality results when conducting biological experiments ranging from standard TEM, SEM and LM applications to pharmaceutical research workflows and many more. For more information on workflow solutions for your research, download our workflow booklets.

Live cell CLEMSection Tomography 3D Workflow

Live cell CLEM

This workflow aims to understand ultrastructural changes over time by combining live-cell imaging and instant fixation by high pressure freezing followed by freeze substitution embedding, trimming and ultra-thin sectioning.

Live cell imaging (THUNDER) | High Pressure Freezing (EM ICE) | Freeze Substitution (EM AFS2) | Trimming (EM RAPID) | Ultra-Thin sectioning (UC7) | Staining (EM AC20) | Image analysis in the TEM
Live cell imaging (THUNDER) | High Pressure Freezing (EM ICE) | Freeze Substitution (EM AFS2) | Trimming (EM RAPID) | Ultra-Thin sectioning (UC7) | Staining (EM AC20) | Image analysis in the TEM