กล้องจุลทรรศน์ชนิดเชิงซ้อน รุ่นเริ่มต้นสำหรับการเรียนการสอนทางด้านชีวภาพ รองรับการทำงานเทคนิคฟลูออเรสเซนต์ ยี่ห้อ ไลก้า รุ่น DM500

Supports a Student Friendly Classroom Environment

The Leica DM500 microscope with “plug and play” capability is the ideal tool to make teaching entry-level college and university Life Science courses easy and fun for the instructor and the student.

Student-friendly features such as the pre-focused, pre-centered condenser and the EZTube™ preset diopter, which prevent incorrect adjustments, provide more time for hands-on teaching.

EZStore™ design with integrated handle and cord wrap allows easy carrying, easy lifting and protection against microscope component damage. 

Leics DM500 with pre-focused and pre-centered condenser – prevents the need for adjustments.

KEY FEATURES

EZTube™ with preset diopter

EZTube™ with preset diopter

EZTube™ with preset diopter – avoids incorrect adjustments

Pre-focused condenser

Pre-focused condenser

Pre-focused and pre-centered condenser – prevents the need for adjustments

EZStore™ design

EZStore™ design

EZStore™ design with Handle and cord wrap allows easy carrying, easy lifting and protection against microscope component damage

EZLite™

EZLite™

EZLite™ – provides over 20 years of bright, LED illumination which saves time and the cost of replacement bulbs.