กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ ยี่ห้อ ไลก้า รุ่น A60 F & A60 S

เป็นกล้องที่มีจุดร่วมระหว่างคุณภาพและความรวดเร็วในการใช้งานกล้องสเตอริโอ กล้อง A60F และ S มีความแตกต่างที่ฐาน F เป็นรูปแบบ Flixible Arm และ S เป็นรูปแบบ Swing Arm ทั้งคู่เหมาะสำหรับงานในไลน์ผลิตในฌรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความแม่นยำสูงในการดำเนินงาน มีคุณสมบัติดังนี้

Leica A60 ออกแบบให้ใช้งานได้อย่างยาวนานและไม่ปวดตาด้วยองศาการมองภาพ 38 องศาซึ่งอยู่ในท่าธรรมาชาติของมนุษย์ในการทำงานกับกล้องจุลทรรศน์

Optimize your productivity and production quality Stereo Microscopes for Electronics and Medical Device Manufacturing Industries A60 F & A60 S

Productivity and high precision are required in industrial production such as electronic components or medical devices.

The intuitive A60 F and A60 S stereo microscopes fulfill what you need – high sample throughput, optimum visibility of product details and components, and easy processing of subassemblies.

The A60 is designed for long periods of continuous use and quickly adapts to different users. With a 38° viewing angle, the A60 allows the user to maintain a natural head posture. The operating

Increase your efficiency

Increase your efficiency

For fast, comfortable and convenient work in production, assembly and rework.

The A60 reveals up to 80% more of your sample surface area than comparable stereo microscopes. View your sample from overview to the finest details easily with the 46 mm object field.

More room for work

More room for work

A working distance of up to 122 mm provides you with optimum access to your work piece and allows better handling of your tools.

Eagle eye in the millimeter range

Eagle eye in the millimeter range

The depth of field of up to 13.6 mm, thanks to Leica FusionOptics technology, results in easy sample handling, less refocusing and enormous time savings.

Take advantage of a magnification range from 5x to 30x to obtain large overviews and detailed views.

See every detail of your sample

See every detail of your sample

The A60 is equipped with a bright, uniform and color-neutral LED ring light illumination for optimal brightness and illumination. Identify different colors and detect defects quickly and accurately.

The removable diffuser is recommended when working with highly reflective samples such as metal or soldered joints. The diffused light reduces reflections on metallic surfaces.

Work in comfort

Work in comfort

A60 F with flex arm – The table clamp allows maximum freedom of movement while requiring minimum table space.

Work in comfort

Work in comfort

A60 S with swing arm – Ideal for handling large samples.