HistoCore PEGASUS Plus Tissue Processor

Categories
Appliction
รหัสสินค้า
14048858007 HistoCore PEGASUS Plus Tissue Processor
รายละเอียดสินค้าโดยย่อ

HistoCore PEGASUS Plus Tissue Processor

Share:

DESCRIPTION

Leica Biosystems – Histocore PEGASUS Plus Tissue Processor เครื่องเตรียมเนื้อเยื่อระบบสูญญากาศอัตโนมัติแบบ Process เนื้อเยื่อแบบคู่ขนาน โดยไม่ลดคุณภาพของเนื้อเยื่อ ช่วยให้คุณสามารถเรียกใช้โปรโตคอลหลายตัวพร้อมกันในเครื่องเดียว ทำให้มั่นใจได้ว่าเนื่อเยื่อถูก Process ในสภาวะที่เหมาะสมที่สุด และไม่ทำให้การปฏิบัติงานช้าลง

คุณสมบัติพื้นฐาน

  • HistoCore PEGASUS Plus ให้ความยืดหยุ่นในการเรียกใช้งานโปรโตคอลแบบขนานในเครื่องเดียว โดย process ตัวอย่างได้สูงสุด 400 ตัวอย่างพร้อมกัน เพิ่มความจุของคุณ 33% ต่อรอบการ Process เมื่อเทียบกับแบบอ่างเดียว (Single-retort 300 ตลับ แบบทั่วไป) รองรับตัวอย่างตั้งแต่ เนื้อชิ้นใหญ่หรือไขมันต่างๆ
  • HistoCore PEGASUS Plus ผนวกความสามารถพิเศษจดจำข้อมูลจากการถ่ายภาพตลับ (iScan Technology) Cassette รวมถึง Cassette ID, จำนวน, และสี รวมถึง Basket ID, user ID, และรายละเอียดน้ำยา ทำให้เข้าถึงข้อมูลที่บันทึกไว้ให้ง่ายต่อการรายงานผลและเพื่อเพิ่มความเชื่อมันในการ process ตัวอย่าง
  • HistoCore PEGASUS Plus มี Density meter คอยติดตาม การเปลี่ยนแปลงน้ำยา reagent และคอยเตือนผู้ใช้งาน หากตัวเครื่องตรวจพบความผิดปกติของความเข้มข้นเพื่อป้องการการสูญเสียของเนื้อเยื่อตัวอย่าง
  • HistoCore PEGASUS Plus มีโปรโตคอลที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องติดตั้งมาจากโรงงาน (Pre-installed valadated protocol) ทำให้คุณมีความยืดหยุ่นในการ process เนื้อเยื่อต่าางๆ ให้มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ
  • HistoCore PEGASUS Plus มีการจัดการน้ำยา Reagent เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงโปรโตคอลต่างๆ ทำให้คุณควบคุมรายงานการprocess เนื้อเยื่อ ในขณะเดียวกันช่วยลดการจดรายงานด้วยมือได้อีกทางหนึ่ง
  • HistoCore PEGASUS Plus มี Paraffin ที่ออกแบบมาพิเศษ เรียก PEGASUS Parablock ซึ่งละลายเร็วกว่าแบบเม็ด 22% และเนื่องจากเป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบก้อน จึงช่วยป้องกันการหดกระจายของเกล็ด Paraffin ได้อีกทางหนึ่ง ตัวเครื่องรองรับการบรรจุ PEGASUS Parablock ได้ถึง 4 บล็อคโดยไม่ค่อยๆเติมแบบแต่ก่อน
  • HistoCore PEGASUS Plus รองรับทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยน้ำยารีเอเจนท์ที่ปลอดภัยกว่า โดยการแทนที Xylene ด้วย Sub-X หรือ Clearene หรือ เปลี่ยนไปใช้กระบวนการปลอดสาร Xylene ด้วย Isopropanol (IPA)

Leica Biosystems – Histocore PEGASUS Plus Tissue Processor

Parallel Processing – No Compromises on Tissue Quality

Give every tissue type and size the treatment it deserves. Establish a workflow that meets the demands of your laboratory without compromises on tissue quality.
The HistoCore PEGASUS Plus tissue processor enables you to run multiple protocols in parallel on a single instrument, ensuring optimal conditions for all tissue types without slowing down your laboratory.

Don’t Compromise On Tissue Quality
Biopsies, large, or fatty specimens; different tissues need different treatments. The HistoCore PEGASUS Plus tissue processor gives you the flexibility to run parallel protocols on a single instrument. Process up to 400 samples simultaneously, increasing your capacity by 33% per run compared to a typical 300 cassettes single-retort tissue processor.Reagent Monitoring Helps Protecting The Tissue
A built-in density meter monitors reagent changes and alerts users if it detects an incorrect concentration to protect the integrity of the tissue.TRACK. TRACE. CAPTURE. 100% of your cassettes.
Capture and record critical data with built-in track & trace features. The integrated iScan technology tracks basket ID, user ID, and reagent information. An optical scanner captures cassette ID, quantity and color, enabling you to trace each sample in the tissue processing workflow. Easy access to the recorded data gives you control over your tissue processing reports while minimizing manual documentation, maximizing confidence.

Optimize Your Workflow with Leica Paraffin
Use Leica Paraffin with your HistoCore Pegasus Plus tissue processor to further improve your workflow. PEGASUS Parablock paraffin melts 22% faster than pellets. Additionally, you get:

No Spills – solid blocks prevent spills from messy pellets
Easy Loading – Pegasus  Parablocks  X-tra™ create a smart safe and easy-to-handle paraffin-related workflow
Walk Away – load 4-blocks into Pegasus chambers and walk away. No need to top off paraffin.

Preferred tissue processing reagents
Our preferred tissue processing reagents will help you take the tissue through your preanalytical workflow stages.
Broad product offering: Alcohols, Solvents, and Fixatives available in multiple packaging options
Reduce Errors: Color-coded labeling simplifies visualization of reagents and reduces reagent mix-ups
Greener alternatives: Process Tissue with Safer Reagents alternatives by substituting xylene with Sub-X or Clearene. Or switch to xylene-free processing with isopropanol (IPA).

For more specification : https://www.leicabiosystems.com/sites/default/files/media_product-download/2022-02/Technical%20Specifications%20-%20HistoCore%20PEGASUS%20Plus%20-%20EN%20211143%20Rev%20C.pdf