Elitech - Aerospray® TB slide Stainer and Cytocentrifuge

Categories
Appliction
รหัสสินค้า
Model 7722
รายละเอียดสินค้าโดยย่อ
Elitech - Aerospray® TB slide stainer and Cytocentrifuge มีระบบทำความสะอาดหัวฉีดพ่นสเปรย์ย้อมอัตโนมัติทุกครั้งหลังการย้อมในแต่ละรอบ เพื่อยืดอายุการใช้งานของหัวฉีดพ่น ทำให้ต้องการการบำรุงรักษาต่ำ อีกทั้งยังมีอุปกรณ์เสริมเพื่อตรวจจับระดับของเสียอัตโนมัติคุณสมบัติเพิ่มเติม
• สามารถตั้งโปรแกรมได้เพื่อรองรับความต้องการแตกต่างกันและความชอบส่วนบุคคลในการย้อมสไลด์
• รองรับการเชื่อมต่อ เครื่องอ่านบาร์โค้ด เพื่อช่วยในการติดตามสไลด์
• สีย้อมมีการควบคุมคุณภาพการผลิตขั้นสูง ทำให้น้ำยาทุกขวดมีคุณภาพได้มาตรฐานเชื่อถือได้
• ลดต้นทุนแรงงานและช่วยห้องปฏิบัติการในการลดต้นทุนต่อสไลด์
Elitech - Aerospray® TB slide stainer and Cytocentrifuge มีระบบทำความสะอาดหัวฉีดพ่นสเปรย์ย้อมอัตโนมัติทุกครั้งหลังการย้อมในแต่ละรอบ เพื่อยืดอายุการใช้งานของหัวฉีดพ่น ทำให้ต้องการการบำรุงรักษาต่ำ อีกทั้งยังมีอุปกรณ์เสริมเพื่อตรวจจับระดับของเสียอัตโนมัติคุณสมบัติเพิ่มเติม
• สามารถตั้งโปรแกรมได้เพื่อรองรับความต้องการแตกต่างกันและความชอบส่วนบุคคลในการย้อมสไลด์
• รองรับการเชื่อมต่อ เครื่องอ่านบาร์โค้ด เพื่อช่วยในการติดตามสไลด์
• สีย้อมมีการควบคุมคุณภาพการผลิตขั้นสูง ทำให้น้ำยาทุกขวดมีคุณภาพได้มาตรฐานเชื่อถือได้
• ลดต้นทุนแรงงานและช่วยห้องปฏิบัติการในการลดต้นทุนต่อสไลด์
 
 
Share:

DESCRIPTION

Elitech – Aerospray® TB slide stainer and Cytocentrifuge (เครื่องปั่นและย้อมสไลด์อัตโนมัติสำหรับงาน TB)

Elitech – Aerospray® TB slide stainer and Cytocentrifuge เป็นเครื่องปั่นและย้อมสไลด์อัตโนมัติรุ่นที่ 2 ของบริษัท Elitech Biomedical จากประเทศ สหรัฐอเมริกา ที่ใช้เทคโนโลยีการย้อมสีแบบใหม่ สำหรับงานวัณโรค หรือ TB ด้วยการพ่นสเปรย์สีย้อมลงบนสไลด์ด้วยเทคโนโลยี Aerospray®

Elitech – Aerospray® TB slide stainer and Cytocentrifuge  รองรับการย้อมสีได้ 2 แบบ ได้แก่

 1. สีย้อมแบบ Carbol fushin สำหรับแบคทีเรียที่ทนกรด (AFB)
 2. สีย้อมแบบเรืองแสง fluorescence

Elitech – Aerospray® TB slide stainer and Cytocentrifuge สามารถตั้งโปรแกรมการทำงานให้เหมาะกับการทำงานของห้องทดลองได้หลายรูปแบบ ง่ายต่อการตั้งค่าและเรียกใช้งาน 

Elitech – Aerospray® TB slide stainer and Cytocentrifuge ใช้เทคโนโลยี Aerospray® ทำให้ทุกการย้อมสีของสไลด์ถูกย้อมด้วยสีย้อมใหม่ตลอดเวลา สามารถลดการปนเปื้อนระหว่างสไลด์ (Cross Contamination) มากไปกว่านี้การย้อมสีด้วยเทคนิคการพ่นสเปรย์ Aerospray® จะลดการใช้ปริมาณสีย้อมเมื่อเทียบกับวิธีดั้งเดิม และลดปริมาณของเสียจากสารเคมีที่เกิดจากห้องทดลอง

Elitech – Aerospray® TB slide stainer and Cytocentrifuge รองรับปริมาณตัวอย่างได้หลายขนาด โดยมี Rotor ที่สามารถบรรจุแผ่นสไลด์ได้ 12 หรือ 30 สไลด์ ขึ้นอยู่กับการใช้งาน

Elitech – Aerospray® TB slide stainer and Cytocentrifuge ติดตั้งระบบเป่าลมเพื่อช่วยให้สามารถย้อมสีและทำให้สไลด์ให้แห้งด้วยระยะเวลาเพียง 5 นาที

Elitech – Aerospray® TB slide stainer and Cytocentrifuge Bringing the ground-breaking value of Aerospray® technology to TB staining. “Delivering textbook quality staining with trouble-free operation.” The new Series 2 stainers fulfill Today’s needs for Laboratories, with an easy and intuitive 21st-century interface. The Aerospray TB automated slide stainer will stain acid-fast bacteria (AFB) using either carbol fuchsin or fluorescence reagents. The Aerospray TB stainer provides a wide range of staining settings with many possible variables, allowing you to adjust staining as you like for different types of specimens. Only fresh reagents are applied to the slides so there is no chance of slide-to-slide cross-contamination. The reagent consumption is very low, throughput is high using either the 12- or 30-slide slide carousel, and slides are dry and ready for the microscope in five minutes giving superior results. With the addition of the optional Cytopro® Cytocentrifuge Rotor, the Aerospray TB is also able to deposit cells onto microscope slides.  

Staining Advantages

 • The superior staining process that is easy to use and saves time.
 • Rapid performance cycle time.
 • Cross-contamination is eliminated with a fresh application of stain.
 • Automated nozzle cleaning after each stain cycle reduces maintenance.
 • Convenient automated waste level detection (optional).
 • Superb cytocentrifuge, resulting in a five-to-nine-fold increase in the number of cells on a slide (optional).
 • Programmable functions to accommodate different intensities and personal preferences.
 • Laboratory compliance with traceability features is ensured.

Benefits for your Laboratory

 • Consistent, reliable, and standardized staining across multiple labs.
 • Easily compare slides from different labs
 • High-quality control ensures no stain variability when moving from LOT to LOT
 • Reduces labor costs and aids labs in lowering the cost per slide
 • Low maintenance required – simple and time-efficient cleaning cycles
 • The perfect backup for high automation laboratories for specialty staining and during maintenance