เครื่องพิมพ์ฉลากสำหรับแผ่นสไลด์แก้ว ยี่ห้อ ไลก้า รุ่น Leica Cognitive Cxi

Leica Biosystems – Cognitive Cxi เครื่องพิมพ์ label สามารถตั้งเป็น workstation สำหรับ การพิมพ์แบบถาวรตามความต้องการ ซึ่ง label ที่พิมพ์สำหรับติดบนสไลด์ หรือ ขวดบรรจุชิ้นเนื้อ ออกมามีความคมชัด ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับรหัสผู้ป่วย การทำงานร่วมกันของเครื่องพิมพ์ Cognitive Cxi และ Leica Universal Label ช่วยให้ห้องปฏิบัติการได้รับประโยชน์จากการระบุ สไลด์ และ ภาชนะบรรจุ โดยเกือบปราศจากข้อผิดพลาดที่เคยจัดการ

The compact Cognitive Cxi label printer sits at the workstation for on-demand printing of permanent, super-sharp labels for slides, specimen containers and anywhere secure patient identification is needed. The combination of the Cognitive Cxi printer and the Leica Universal Label allows laboratories to benefit from nearly error-free specimen identification where ever slides, containers and forms are handled.