ความสำคัญของเครื่องช่วยหายใจสำหรับสัตว์แปลก หรือ Exotic Pet Ventilator

เรียบเรียงโดย : บุศราพร ป่าติ้ว Sales Leader – Business Development (Veterinary)   สัตว์แปลก หรือ Exotic pet หรือสัตว์ที่ไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่ของสัตว์เลี้ยงที่พบบ่อย มักจะมีความแตกต่างทางชีวิตและรูปร่างจากสัตว์ที่เราคุ้นเคย ด้วยเหตุนี้ การดูแลสัตว์ Exotic pet จำเป็นต้องใช้ความรู้และเทคนิคที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจง เป็นที่มาของความสำคัญของเครื่องช่วยหายใจสำหรับสัตว์ Exotic pet ที่เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญในการรักษาและดูแลสัตว์เหล่านี้ในกรณีฉุกเฉิน ดังนั้นบทความนี้จะสำรวจความสำคัญของเครื่องช่วยหายใจสำหรับสัตว์ Exotic pet และสาเหตุว่าทำไมโรงพยาบาลสัตว์หรือคลินิคสัตว์ exotic pet ควรมีเครื่องช่วยหายใจเฉพาะทางพร้อมใช้งานเสมอ  1. เพื่อเพิ่มอัตราการรอดชีวิตสำหรับสัตว์ exotic pet: การรักษาสัตว์ Exotic pet ต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความซับซ้อน เช่น ในกรณีที่สัตว์หยุดหายใจหรือไม่สามารถหายใจเองได้ การใช้เครื่องช่วยหายใจสามารถช่วยรักษาชีวิตและช่วยให้กระบวนการรักษาเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  2. การเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉิน: สัตว์ Exotic pet มีความเฉพาะเจาะจงทางสายพันธุ์และประเภทต่างๆมากมาย ทำให้การรักษาและการให้การช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยมีความซับซ้อน การมีเครื่องช่วยหายใจเฉพาะทางถือเป็นการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด ช่วยให้มีโอกาสช่วยเหลือสัตว์ได้ทันที  3. การพัฒนาทางการแพทย์สัตว์: การมีเครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสมสำหรับสัตว์ […]

Hot Stage Microscope : Linkam

การใช้กล้องจุลทรรศน์ชนิดแท่นวางตัวอย่างร้อน เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ที่มีประสิทธภาพ ซึ่งช่วยให้นักวิจัยสามารถตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุที่อุณหภูมิสูงได้แบบ realtime และภายใต้สภาวะที่มีการควบคุม มีการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่วัสดุศาสตร์ เคมี ไปจนถุงทางด้านวิทยาศาสตร์ทางอาหารและเภสัชกรรม บทความนี้ เราจะสำรวจคุณประโยชน์ของกล้องจุลทรรศน์ชนิดแท่นวางตัวอย่างทำความร้อนได้และกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Linkam ที่จะช่วยนักวิจัยในสาขาดังกล่าวได้อย่างไร สามารถวิเคราะห์วัสดุได้หลายหลาก รวมถึง โพลิเมอร์ โลหะ เซรามิก และตัวอย่างชีวภาพได้ การใช้ Hot stage Micorscope มีประโยชน์หลากหลาย การให้ความร้อนแก่ตัวอย่างที่อุณหภูมิเฉพาะ นักวิจัยสามารถกระตุ้นประกฏการณ์ทางความร้อนต่างๆ เช่น การหลอมเหลว การตกผลึก และการเปลี่ยนเฟส ซึ่งสามารถให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับคุณสมบัติของตัวอย่างได้ Hot stage ของ Linkam มีชื่อเสียงเรื่องการควบคุมอุณหภูมิที่ยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นผลจากประสบการณ์ในตลาดมากกว่า 40 ปี ในการวิจัยและพัฒนาปรับแต่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ ระบบของ Linkam มีการควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำ ซึ่งเพียงพอสำหรับตัวอย่างประเภทและขนาดต่างๆ โดยมีขั้นตอนต่างๆที่สามารทำงานระหว่าง น้อยกว่า -195 องศาเซลเซียส ถึง 1,500 องศาเซลเซียส การควบคุมระดับนี้ทำให้มั่นใจได้ว่านักวิจัยสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือและทำซ้ำได้ นอกจานี้ยังเข้าได้กับเทคนิคการวิเคราะห์ที่หลากหลาย เช่น Raman Spectroscopy, […]