histocenter1z-z711539045306
ใช้เวลาน้อยลง90% : การผสมผสานของกล้องจุลทรรศน์ Leica และ LIBS
Share:

ใช้เวลาน้อยลง90% : การผสมผสานของกล้องจุลทรรศน์ Leica และ LIBS ทำให้การตรวจสอบภาพและการวิเคราะห์ทางเคมีเป็นไปได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่วินาที

กล้องจุลทรรศน์ LEICA DM6 M LIBS วิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

การวิเคราะห์ด้วย LIBS

LIBS ย่อมาจาก Laser Induced Breakdown Spectroscopy (เลเซอร์สเปกโทรสโกปี) แสงเลเซอร์ทรงพลังที่ปล่อยออกมาอย่างเป็นจังหวะเพื่อลอกเศษขนาดเล็กของวัสดุตัวอย่างและสร้างพลาสมา เมื่อพลาสมาเย็นลงจะปล่อยแสงที่มีความยาวคลื่นออกมา หรือที่เรียกว่า “สเปกตรัม” โดยสเปกตรัมนี้จะถูกใช้เป็นลายนิ้วมือทางเคมีของวัสดุผ่านภาพของกล้องจุลทรรศน์

การผสมผสานของกล้องจุลทรรศน์ Leica และ LIBS ทำให้การตรวจสอบภาพและการวิเคราะห์ทางเคมีเป็นไปได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่วินาที อนุภาคจะสามารถตรวจพบได้โดยการวิเคราะห์ภาพและวัสดุที่ระบุในขั้นตอนเดียว และสามารถวิเคราะห์งานได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการเตรียมผิวชิ้นงาน

การวิเคราะห์ความลึกและการวิเคราะห์ชั้นวัสดุ

หลักการแสงเลเซอร์สามารถยิงทะลุผิวชิ้นงานเพื่อทดสอบค่าวัสดุระดับไมครอน การใช้งานของการยิงทะลุผิวชิ้นงาน เช่น:

  • ภาพความลึก
  • การวิเคราะห์ชั้น
  • ทำความสะอาดพื้นผิว

การดูความลึกเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบพื้นผิวงานที่เปลี่ยนรูปร่างไป

การวิเคราะห์ชั้นสามารถใช้เพื่อค้นหาองค์ประกอบของแต่ละชั้นในวัสดุ ตัวอย่างของวัสดุชั้นจะเป็นโลหะเคลือบหลายชั้นหรือทาสี

ใช้การทำความสะอาดพื้นผิวเพื่อกำจัดออกไซด์และการปนเปื้อน

ข้อดีของ Leica DM6 M LIBS ในด้านความสะอาดเชิงเทคนิค

  • การวิเคราะห์และการระบุอนุภาคตามมาตรฐาน VDA19 
  • การกำหนดองค์ประกอบอนุภาคที่เชื่อถือได้ ทำให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปที่แหล่งปนเปื้อน 
  • ทำการวิเคราะห์ได้สมบูรณ์แบบในเวลาที่น้อยลง 90% เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเช่น SEM

Recent News

未标题-2z-z668772565882
ความสำคัญของเครื่องช่วยหายใจสำหรับสัตว์แปลก หรือ Exotic Pet Ventilator
Hot Stage Microscope : Linkam
image-7
Leica Microsystems: MICA กล้องจุลทรรศน์ในรูปแบบ MicroHub
1z-z716164044811
เทคโนโลยี Retraction